Aktywacja licencji serwera

Aktywacja licencji online

Najprostszym sposobem, aby aktywować licencję jest, wprowadzenie ID zamówienia w opcji "Aktywuj licencję" konsoli administracyjnej serwera IceWarp.

Plik aktywacji off-line

W polu poniżej wpisz ID Zamówienia przypisane do zakupu licencji. Numer ten rozpoczyna się od liter / USB EUR / GLB i został dostarczony do Ciebie przez e-mail. Jeśli nie dostałeś, sprawdź folder wiadomości-śmieci - szukaj nadawcy noreply@icewarp.com - lub skontaktuj się z dostawcą IceWarp. Następnie prześlij pliklicense.xml w opcji "Aktywuj licencję" w konsoli administracyjnej serwera IceWarp, zakładka "Wprowadź licencję" w trybie offline.

ID zamówienia

Pobierz plik licencji offline

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedawców

(+48) 42 203 20 81